Programování přístrojů

Našim zákazníkům nabízíme programování elektronických zařízení. Týká se to frekvenčních měničů a inteligentních relé, které dodáváme našim zákazníkům. Rovněž nabízíme oživení a programování přístrojů systémů inteligentních elektroinstalací.

easy

Spínání, řízení, vizualizace

Programování

Program místo propojení vodiči

Schémata zapojení tvoří základ všech elektrotechnických aplikací. V praxi jsou spínací přístroje vzájemně propojeny pomocí vodičů. S řídicím relé easy jde všechno jednoduše pomocí stisku tlačítka, resp. pomocí pohodlného software easySoft… na počítači. Zadávání usnadňuje jednoduchá navigace v programových nabídkách v mnoha jazykových verzích. To umožňuje úsporu času a tím i nákladů. Přístroje easy a MFD-Titan jsou profesionálními produkty pro světový trh.Našim zákazníkům dodáváme osvědčené frekvenční měniče renomovovaných výrobců. V současné době nabízíme široký sortiment frekvenčních měničů a příslušenství od 0,2 kW do 100 kW. Kromě toho našim zákazníkům nabízíme nastavení a naprogramování námi dodaných frekvenčních měničů.